آساپ؛ مسیر ویژه فناوری های شهری

*ما iOS را از نسخه 10 به بالا و اندورد را از نسخه 4.2 به بالا ساپورت می کنیم.

در صورت تمایل برای عضویت در باشگاه مشتریان آساپ اطلاعات زیر را تکمیل کنید.

iphone